Veleposlaništvo RS Kijev /Konzularno poslovanje /Overitve /

OVERITVE LISTIN

Veleposlaništvo opravlja overitve podpisov na zasebnih listinah, overitve javnih listin in overitve fotokopij za rabo v nekaterih postopkih v Republiki Sloveniji.
Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine.


Veleposlaništvo nima notarskih pooblastil, zato ne overja listin za katere je potrebna sodna oz. notarska overitev, kot npr. kupoprodajnih pogodb.


Za postopek overitve se je potrebno naročiti na termin v konzularni pisarni in plačati ustrezno konzularno takso.
 
Kako overiti tujo listino za njeno uporabo v Sloveniji?
Ukrajina je sopodpisnica Haaške konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10. 1961. To pomeni, da je listine iz teh držav potrebno overiti zgolj z žigom Apostille, ki se ga pridobi pri pristojnih organih (veleposlaništvo Republike Slovenije ni pristojni organ za izdajo žiga Apostille). S tem je listina avtomatično uporabna v Sloveniji.