Veleposlaništvo RS Kijev /Izredni dogodki /

Napovednik

 

Vstop v Slovenijo

Obvestilo glede prehoda meje s Slovenijo 

(Ukrep velja od 8. junija 2020)

 

 

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1326/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

Nazadnje je 20. julija vlada Republike Slovenije sprejela odlok ki spreminja zgornji odlok in dodaja nove elemente za državljane RS, pravila za potnike iz Ukrajine pa ostajajo enaka. 

Vstop v državo brez odrejene karantene je v primeru prihoda iz epidemološko varnih držav, ki niso članice EU ali šengenskega prostora, možen za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v epidemološko varni državi. Za ostale se karantena odpravlja postopoma.

Ukrajina ni na seznamu epidemološko varnih držav in zaradi tega je za vse, ki prihajajo iz Ukrajine odrejena karantena. Kljub temu so možne izjeme, ki so določene v 10. členu odloka.

Tujcem brez dovoljenja z prebivanje v Sloveniji, ki kažejo znake okužbe s COVID-19 oziroma to na meji povejo, je vstop prepovedan. Vstop se lahko zavrne državljanom Ukrajine, ki nimajo dovljenja za prebivanje v Sloveniji oz državi članici EU v skladu s priporočili Sveta Evropske Unije o nenujnih potovanjih.

 

Podrobnejše informacije o prehodu meje so dostopne na spodnji povezavi:

 

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

ukrepi Ukrajine za preprečevanje širitve nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

V nadaljevanju so informacije glede konzularnega poslovanja na Veleposlaništvu RS v Kijevu in  ukrepov Ukrajine za preprečevanje širitve nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Konzularni oddelek Veleposlaništva Republike Slovenije v Kijevu od 3. junija naprej obravnava vse primere za slovenske državljane in ukrajinske državljane v postopkih za dovoljenje za prebivanje z izjemo zaslišanj. Vloge za vizume se sprejema za nacionalne vizume (Vizum D) in določene kategorije prosilcev v ostalih vizumskih postopkih. Za preprečevanje širitve okužbe in zaščito strank je za vse primere potrebna predhodna najava. Za slovenske državljane je v nujnih primerih na voljo telefonska številka +380 67 500 8748.

 

Ukrepi, ki jih je sprejela ukrajinska vlada

Ukrajina je uvedla izredno stanje/situacijo z namenom bolj usklajenega delovanja centralne in lokalnih oblasti ter vseh služb, ki so zadolžene za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19. 

Ukrajina je s 29. 8. 2020 zaprla meje za tujce z nekaterimi izjemami do konca septembra 2020.

Vsi tujci, ki jim je po seznamu izjem dovoljen vstop v Ukrajino, morajo imeti zdravstveno zavarovanje, ki krije zdravljenje covid-19 in morebitne stroške samoizolacije. Potovalno zdravstveno zavarovanje mora izdati ukrajinska zavarovalnica ali zavarovalnica, ki ima v Ukrajini lastno izpostavo oziroma ukrajinskega partnerja.

Slovenija je po trenutnih podatkih uvrščena med države, katerih državljani niso obvezani k samoizolaciji ob vstopu v Ukrajino. Spisek držav se dnevno obnavlja in je dostopen na povezavi moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Mednarodni letalski potniški promet z Ukrajino je začel delovati 15. 6. 2020. Trenutno je na voljo omejeno število rednih letalskih linij. Svetujemo vam, da se pred načrtovanim potovanjem povežete z letalsko družbo, s katero letite, in preverite, ali bo let opravljen.

Tovorni cestni promet deluje nemoteno, vendar so zaradi poostrenega nadzora daljše čakalne dobe.

Če sumite, da bi lahko oboleli za Covid-19, v Ukrajini pokličite telefonsko številko 103 (operaterji naj bi govorili tudi angleško). Hitre teste za okužbo opravljajo tudi nekatere zasebne klinike v Kijevu. Več informacij je za Ukrajino na spodnji povezavi:

http://covid19.com.ua/

Informacije v slovenskem jeziku so dostopne na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

https://www.sta.si/v-srediscu/koronavirus2020

 

Predlagamo, da spremljate veleposlaništvo na Facebooku in Twitterju, tam bodo informacije objavljene sproti.

https://www.facebook.com/SLOinUKR

https://twitter.com/SLOinUKR

17. 03. 2020

COVID-19 in države iz pristojnosti VKI

V nadaljevanju posredujemo aktualne informacije glede ukrepov v zvezi s COVID-19 (Koronavirus) v drugih državah pristojnosti Veleposlaništva RS v Kijevu (Armenija, Gruzija, Moldavija). Primeri okužbe so potrjeni v vseh državah.

Armenija: Armenija je 16. 3. 2020 razglasila izredno stanje. Poleg številnih drugih omejevalnih ukrepov je prepovedan vstop tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje ali družinskih članov z armenskim državljanstvom.

Gruzija: Gruzija je 21. 3. 2020 uvedla izredno stanje, ki pa je 23. 5. 2020 poteklo. Nekateri ukrepi za preprečevanje širitve okužbe so še vedno veljavni. Redni mednarodni potniški zračni promet je suspendiran do 31. avgusta.

Moldavija: Vlada Moldavije je razglasila rdečo stopnjo nevarnosti. Od 17. 3. 2020 so prekinjeni vsi redni leti iz Kišinjeva in tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, je prepovedan vstop v državo.