Veleposlaništvo RS Kijev /Izredni dogodki - COVID-19 /

Napovednik

 

Vstop v Slovenijo

Obvestilo glede prehoda meje s Slovenijo 

(stanje 2.10. 2020)

 Pri prehajanju slovenske državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo.

Države so razdeljene glede na epidemiološko sliko v tri skupine: zeleno, oranžno in rdečo. Ukrajina se trenutno nahaja v rdeči skupini držav.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni.

Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi, ki so bili opravljeni pri navedenih institucijah v tretjih državah.

Določene so tudi nekatere izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa.

OB TEM IZPOSTAVLJAMO, DA ŠE VEDNO VELJA OMEJITEV NENUJNIH POTOVANJ PRI DRŽAVLJANIH TRETJIH DRŽAV OB VSTOPU V DRŽAVO NA ZUNANJI SCHENGENSKI MEJI

Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, se na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji - poleg ostalih pogojev za vstop - preverja tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. 

Kot nujno potovanje se v skladu s priporočili Sveta (EU) št. 2020/912 šteje vstop državljanov tretjih držav, ki vstopajo z namenom izvajanja nujno potrebnih dejavnosti, kot so zdravstveni delavci, raziskovalci na področju zdravstva in poklicni oskrbovalci starejših; obmejni delavci; sezonski delavci v kmetijstvu; osebje prevoznikov; diplomati, uslužbenci mednarodnih organizacij in osebe, ki jih povabijo mednarodne organizacije, ker je njihova prisotnost potrebna za dobro delovanje teh organizacij, ter vojaki, humanitarni delavci in osebje civilne zaščite, ki opravljajo svoje naloge; potniki v tranzitu; potniki, ki potujejo iz nujnih družinskih razlogov; pomorščaki; osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali potujejo iz drugih humanitarnih razlogov; državljani tretjih držav, ki potujejo zaradi študija; visoko kvalificirani delavci iz tretjih držav, če je njihova zaposlitev nujna z ekonomskega vidika, dela pa ni mogoče preložiti ali opraviti v tujini.

Več informacij je dosegljivih na

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/

www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

ukrepi Ukrajine za preprečevanje širitve nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

V nadaljevanju so informacije glede konzularnega poslovanja na Veleposlaništvu RS v Kijevu in  ukrepov Ukrajine za preprečevanje širitve nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Konzularni oddelek Veleposlaništva Republike Slovenije v Kijevu od 3. junija naprej obravnava vse primere za slovenske državljane in ukrajinske državljane v postopkih za dovoljenje za prebivanje z izjemo zaslišanj. Vizumske vloge se sprejema zgolj za nujne in specifične primere. Za preprečevanje širitve okužbe in zaščito strank je za vse primere potrebna predhodna najava. Za slovenske državljane je v nujnih primerih na voljo telefonska številka +380 67 500 8748.

 

Ukrepi, ki jih je sprejela ukrajinska vlada

Slovenija je po trenutnih podatkih uvrščena med rdeče države. Spisek držav se obnavlja na tedenski ravni in je dostopen na povezavi moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Za potnike, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, obstajajo naslednje možnosti glede vstopa v Ukrajino:
a) Vstopijo lahko s potrdilom o negativnem PCR testu, ki ob vstopu v državo ne sme biti starejši od 48 ur in imeti ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki ga je izdala ukrajinska zavarovalnica;
b) V primeru, da nimajo ustreznega negativnega testa, se lahko odločijo za 14-dnevno samoizolacijo, pri čemer je obveza uporabe aplikacije "Dii Vdoma". V času samoizolacije lahko osebe opravijo tudi PCR test.
c) Karantena v državni instituciji pa nastopi v primeru, da se ne odločijo za eno izmed zgoraj navedenih možnosti.

Podrobnejše informacije glede prehoda meje, sklenitve zavarovanja in aplikacije Dii Vdoma so na voljo na spletni povezavi https://visitukraine.today/, pri čemer pa opozarjamo, da seznam držav ni redno posodobljen.

Mednarodni letalski potniški promet z Ukrajino je začel delovati 15. 6. 2020. Trenutno je na voljo omejeno število rednih letalskih linij. Svetujemo vam, da se pred načrtovanim potovanjem povežete z letalsko družbo, s katero letite, in preverite, ali bo let opravljen.

Tovorni cestni promet deluje nemoteno, vendar so zaradi poostrenega nadzora daljše čakalne dobe.

Če sumite, da bi lahko oboleli za Covid-19, v Ukrajini pokličite telefonsko številko 103 (operaterji naj bi govorili tudi angleško). Hitre teste za okužbo opravljajo tudi nekatere zasebne klinike v Kijevu. Več informacij je za Ukrajino na spodnji povezavi:

http://covid19.com.ua/

Informacije v slovenskem jeziku so dostopne na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

https://www.sta.si/v-srediscu/koronavirus2020

 

Predlagamo, da spremljate veleposlaništvo na Facebooku in Twitterju, tam bodo informacije objavljene sproti.

https://www.facebook.com/SLOinUKR

https://twitter.com/SLOinUKR

17. 03. 2020

COVID-19 in države iz pristojnosti VKI

V nadaljevanju posredujemo aktualne informacije glede ukrepov v zvezi s COVID-19 (Koronavirus) v drugih državah pristojnosti Veleposlaništva RS v Kijevu (Armenija, Gruzija, Moldavija). Visoko število primerov okužbe je potrjeno v vseh državah.

Armenija: Izredno stanje je poteklo 12. 9. 2020 in v veljavi je nekaj ukrepov, kot je obvezna uporaba zaščitne opreme. Država je v vojnem stanju zaradi konflikta na Gorskem Karabahu. Vstop v državo je možen prek letališč. Tujci, ki prihajajo v državo morajo v 14 dnevno samoizolacijo, katere trajanje lahko skrajšajo z opravljenim negativnim testom na prisotnost COVID-19.

Gruzija: Izredno stanje je poteklo 23. 5. 2020. Nekateri ukrepi za preprečevanje širitve okužbe so še vedno veljavni. Za vstop v državo je potreben negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur, potem sledi 8 dnevna samoizolacija. Brez predložitve negativnega testa mora oseba v 12 dnevno karanteno. Izjema so člani uradnih delegacij, ki prihajajo na uradni obisk. Posebna pravila veljajo za mednarodne študente. Ti potrebujejo za vstop predhodno odobritev, potem pa so napoteni v karanteno, opraviti morajo test.

Moldavija: Od pvega oktobra je vlada razglasila stanje visokega tveganja. Slovenija je na rdečem seznamu Moldavije in vsem, ki prihajajo iz Slovenije je prepovedan vstop v državo. Možne so izjeme, kot so diplomati, tujci imetniki dolgoročnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje, družinski člani državljanov Moldove ali tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje, mednarodni opazovalci volitev, tuji novinarji akreditirani v MD, tisti, ki vstopajo iz medicinskih ali humanitarnih razlogov, študenti in tuji učitelji.