Veleposlaništvo RS Kijev /Konzularno poslovanje /Izdaja osebne izkaznice /

INFORMACIJA O SPREJEMANJU VLOG IN IZDAJANJU OSEBNIH IZKAZNIC NA DKP

Z osebno izkaznico izkazujete svojo identiteto in državljanstvo, z njo pa lahko tudi potujete v določene države.

Za osebno izkaznico zaprosite sami, za osebno izkaznico za otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik. V postopku izdaje osebne izkaznice otroku, lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno. Otrok, ki je starejši od 8 let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.

Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti:
• trajno, če je državljan star 70 ali več let,
• 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let,
• 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let,
• 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let,
• 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici oziroma ste državljan z začasnim prebivališčem v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča.

Konzularne takse za izdajo osebnih izkaznic so objavljene v zakonu o konzularnih taksah in znašajo za osebno izkaznico:

- z veljavnostjo 10 let 76 EUR,

- z veljavnostjo 5 let 60 EUR,

- s 3-letno veljavnostjo 44 EUR ter

- z 1-letno veljavnostjo 37 EUR.