Veleposlaništvo RS Kijev /Konzularno poslovanje /Izdaja potnega lista /

IZDAJA POTNEGA LISTA REPUBLIKE SLOVENIJE

Državljani RS, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo na Veleposlaništvu RS v Kijevu (ali na upravni enoti v RS). Vložitev vloge je možna le OSEBNO, saj se v postopku preverja identiteta in skladnost biometrične fotografije z dejansko podobo. Na vlogo se mora stranka tudi lastnoročno podpisati, uradna oseba pa vsem državljanom, starejšim od 12 let, odvzame prstna odtisa.

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Pred podajo vloge za potni list morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini v slovenskem matičnem registru.

Za začetek postopka se je treba naročiti na termin v času uradnih ur na e-mail sloembassy.kyiv(at)gov.si . Predlagajte dan in uro med uradnimi urami. V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega.

Po e-pošti je treba sporočiti EMŠO številko državljana (ali njegov datum rojstva), številko njegovega zadnjega slovenskega potnega lista in podatek stalnega naslova/prebivališča, da preverimo podatke v elektronski evidenci. Podatke bomo preverili in tako ugotovili ali lahko za dokument zaprosite oziroma ali morate predhodno urediti vpis podatkov.

S seboj prinesite:
• star oz. pretečeni potni list Republike Slovenije; če potnega lista še nimate, je potrebno predložiti odločbo o državljanstvu;
• biometrično fotografijo;
• osebni dokument za izkaz istovetnosti;
• svetujemo predložitev dokumenta na katerem je zapisano vaše stalno prebivališče
• gotovino za plačilo  konzularne takse.

Vpisa mladoletnih otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list. Pri oddaji vlogi ga mora spremljati zakoniti zastopnik. Če je star 12 let, se mu zajamejo tudi prstni odtisi.

Biometrična Fotografija - izredno pomembno
K vlogi je potrebno predložiti biometrično fotografijo. Veleposlaništvo lahko vlogo posreduje naprej le z ustrezno biometrično fotografijo. Standarde za slike je potrebno strogo upoštevati, saj lahko v nasprotnem primeru proizvajalec vlogo zavrne. (glej navodila)

Aktualna fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana ali poškodovana, izdelana mora biti v velikosti 35x45 mm. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Zobje se ne smejo videti. V primeru, da nosite očala z dioptrijo, bodite pozorni, da ni odseva očal na fotografiji. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom. Ozadje slike mora biti enobarvno svetlo modro, nevtralno sivo ali svetlo rjavo in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom prosilca. Ozadnje mora biti brez vzorcev ali senc.

Konzularne takse za potne liste na veleposlaništvu
• 115 EUR - veljavnost 10 let (za vse polnoletne osebe)
• 76 EUR  - veljavnost 5 let (za osebe od 3 do 18 let starosti)
• 57 EUR  - veljavnost 3 leta (za osebe do 3. let starosti)
• 47 EUR  - veljavnost 1 leta (v primerih večkratnih izgub potnega lista se lahko zaračuna tudi drugačno takso) 

Konzularna taksa je plačljiva v gotovini v evrih. 

Konzularna taksa je lahko tudi višja primeru neskrbnega ravnanja in posledične odtujitve dokumenta.

Potni list lahko zamenjate kadarkoli, tudi pred njegovim potekom.

Potni list morate v roku 30 dni predložiti upravni enoti v uničenje v naslednjih primerih:
• sprememba imena ali priimka,
• sprememba stalnega prebivališča, če vpis spremembe naslova ni več mogoč
• fotografija ne kaže vaše prave podobe,
• prenehalo vam je državljanstvo Republike Slovenije,
• potni list je poškodovan ali ima napake, zaradi katerih ni več uporaben.