Veleposlaništvo RS Kijev /Konzularno poslovanje /Dolgoročni vizum (nacionalni vizum D) /

DOLGOROČNI VIZUM (NACIONALNI VIZUM D)

Vizum D je dovoljenje za vstop in prebivanje, ki ni krajše od 90 dni in daljše od enega leta. Imetniku omogoča, da z njim zaprosi za dovoljenje za prebivanje neposredno na upravni enoti. Vizuma D ni mogoče podaljševati. Zanj lahko zaprosijo državljani tretje države, ki spadajo v eno izmed skupin, ki so opredeljene v 20. členu Zakona o tujcih. Za vizum D lahko zaprosijo tudi državljani tretje države, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v Republiko Slovenijo.

Postopek izdaje vizuma D poteka v skladu z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije. Prošnja za vizum D se poda osebno na veleposlaništvih Republike Slovenije.

Osnovna dokumentacija prosilca za vizum D:
1.Izpolnjen vizumski obrazec

2. Barvna fotografija v velikosti 3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije, nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete;

3.Nepoškodovana potna listina, katere veljavnost mora biti najmanj 3 mesece daljša od nameravanega bivanja v RS;

4.Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje v mesečni višini minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji (bančni izpiski, potrdilo banke o privarčevanih sredstvih, izpiski kreditnih kartic, potrdilo o štipendiji, plači, pogodba s športnim klubom v Sloveniji ipd.…);

5.Potovalno zdravstveno zavarovanje za Slovenijo (zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 30.000 EUR). Zavarovalno obdobje mora kriti celotno veljavnost vizuma D;

6.Dokumentacija, ki izkazuje namen, za katerega se lahko izda vizum za dolgoročno bivanje;

7.Plačilo konzularne takse v višini 77 EUR (plačljivo gotovini v EUR).
Prošnja za vizum D iz razloga združevanja družine s slovenskim državljanom ali državljanom EU je takse prosta.

Povezava na informacije o vstopu in prebivanju v Sloveniji.