Veleposlaništvo RS Kijev /Politično sodelovanje /

 

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini je pristojno za Ukrajino, nerezidenčno pa iz Kijeva pokriva še Armenijo in Gruzijo. Odnosi Slovenije z vsemi državami so dobri in prijateljski. Sodelovanje na področju gospodarstva, kulture, izobraževanja in znanosti se iz leta v leto izboljšuje.

 

Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ukrajino

Sodelovanje med državama je vse od neodvisnosti in priznanja zelo dobro in intenzivno, vzpostavljeni so prijateljski odnosi na vseh ravneh, prav tako je izgrajena pogodbena osnova za sodelovanje.  Stiki med predstavniki obeh držav na različnih ravneh so redni. Državi uspešno sodelujeta v mednarodnih in regionalnih organizacijah in forumih, v prvi vrsti v OZN, OVSE in v Svetu Evrope.

 

Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo

Slovenija Republiko Armenijo pokriva preko Veleposlaništva RS v Kijevu, Armenija Slovenijo pokriva preko Veleposlaništva RS v Rimu. V Erevanu deluje slovenski častni konzul Ruben Astvatsatrjan, v Ljubljani pa armenska častna konzulka Sara Stepanjan.

 

Odnose med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo ocenjujemo kot dobre in prijateljske, med državama ni odprtih vprašanj. Ob obisku PR  dr. Türka v Armeniji leta 2010, ki ga je spremljala gospodarska delegacija, je potekala tudi armensko-slovenska poslovna konferenca. Konferenca je ponudila veliko možnosti za oblikovanje okvirjev nadaljnjega sodelovanja, izražen je bil tudi interes za izmenjavo investicij, armenska stran pa je izrazila tudi interes za prenos dobre prakse slovenskega gospodarstva v Armenijo.

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kijevu si pri svojem delovanju prizadeva za ohranitev in nadaljnjo krepitev visoke ravni v dvostranskih odnosih med državama in je tudi aktivno pri iskanju novih oblik in področij sodelovanja, tudi v mednarodnem kontekstu. Veleposlaništvo pri tem izhaja iz zgoraj omenjenih interesov in nacionalnih prioritet Republike Slovenije.

 

Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Gruzijo

Odnose med Republiko Slovenijo in Gruzijo ocenjujemo kot dobre in prijateljske. Politični dialog med državama vključuje bilateralne stike na različnih ravneh in področjih, visoki predstavniki dveh držav pa se srečujejo tudi ob robu mednarodnih dogodkov.

 

Veleposlaništvo RS v Kijevu si v okviru možnosti nerezidenčnega diplomatskega pokrivanja Gruzije iz Ukrajine prizadeva za pospešitev sodelovanja z Gruzijo in sodeluje pri vseh najpomembnejših aktivnostih dvostranskega sodelovanja. Pri tem opozarja državne in gospodarske subjekte na področja, kjer obstaja potencial za krepitev sodelovanja med državama. Veleposlaništvo pri svojem delu tesno in dobro sodeluje s častnim konzulom RS v Gruziji Gocho Gogilashvilijem.

 

Slovenija z vsemi aktivnostmi izraža podporo približevanja Gruzije Evropski uniji in pozdravlja podpis Pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo (julij 2014), vključno s poglobljenim in vseoobsežnim prostotrgovinskim sporazumom, s čimer so vzpostavljeni pogoji za tesnejšo politično asociacijo in gospodarsko integracijo med Gruzijo in Evropsko unijo.