Veleposlaništvo RS Kijev /Novice /
25.02.2014  

Obvestilo o potrjevanju obrazcev podpore kandidatom na volitvah za poslance v Evropski parlament, 25.05.2014

Veleposlaništvo RS v Kijevu obvešča vse slovenske državljane, živeče v Ukrajini, Moldaviji, Gruziji in Armeniji,  da je bil v Uradnem listu, št, 12 z dne 14.02.2014, objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014.  Na Veleposlaništvu RS v Kijevu bo 25. maja 2014 odprto volišče.

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 24. februarjem 2014, lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament, le te se bodo zbirale do 25. aprila  2014.

V Uradnem listu RS št. 13/2014 z dne 17.2.2014 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore (http://www.dvk-rs.si/index.php/si/)

Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.

Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu (upravni enoti) za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

Obrazec podpore