Veleposlaništvo RS Kijev /Novice /
03.09.2015  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači

Mag. Dušan Semolič, predsednik, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, v imenu zvez in konfederacij slovenskih sindikatov, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači. Državni zbor je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 1.9.2015, zadnji (šestdeseti) dan za zbiranje podpisov pa petek , 30.10.2015.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ˝ZA SPREMEMBO ZAKONA O MINIMALNI PLAČI.˝ Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oz. pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP .

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri identiteto volivca na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec pošlje pobudniku na naslov : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana.